Election Meeting and Coaching Dojo 17.11.2021

10.11.2021

The Agile Finland election meeting will be held at Tieturi Oy, Mannerheimintie 15, Helsinki (next to the Opera house). Meeting room Bogota, 2nd floor. 

We will start with a Coaching Dojo for the first hour between 17-18 and move onto the official association election meeting at 18:00.

Link to sign up for the meeting has been sent to members registered email address. Check your spam folder and then ask the board if youvhven't received it.

Jos haluat asettua ehdolle Agile Finlandin hallitukseen vuodelle 2022 ilmoita siitä istuvalle hallitukselle osoitteeseen info@agile.fi.
If you want to run for membership of the board of Agile Finland in 2022 please inform the acting board at info@agile.fi.

Vaalikokouskutsu 2021 
Aika: 18:00 17.11.202
Paikka: Tieturi Oy, Mannerheimintie 15, Helsinki, kokoushuone Bogota, 2. kerros. etäyhteys via Google Meetin kautta.Esityslista:
1. KOKOUKSEN AVAUS
2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
3. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
5. VALITAAN HALLITUKSEN 2022 PUHEENJOHTAJA JA MUUT HALLITUKSEN JÄSENET SEKÄ VARAJÄSENET
6. VALITAAN YKSI TAI KAKSI TOIMINNANTARKASTAJAA JA HEILLE HENKILÖKOHTAISET VARAMIEHET
7. PÄÄTETTÄVÄ YHDISTYKSEN JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSUN SUURUUS SEURAAVALLE TILIKAUDELLE
Hallitus esittää vuonna 2022 jäsenmaksun suuruudeksi 0€/v.
8. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Election meeting 20201
Time: 18:00 17.11.202
Place: Tieturi Oy, Mannerheimintie 15, Helsinki, Meeting room Bogota, 2nd floor. Remote access via Google Meet available.Meeting Agenda:
1. Opening the meeting
2. Call to order
3. Verification of the legality of the meeting 
4. Confirmation of the agenda
5. Choosing the chairperson and members of the board for 2022
6. Choosing one or two lay auditors and their personal standins
7. Setting the membership fee for 2022
The board proposes that the membership fee for 2022 is 0€ per annum
8. Other issues
9. Ending the meeting