General Meeting 20.4.2022

13.4.2022

After meeting there is something to eat and drink and possibility to have fun with like minded people and Agile games. Security is limiting the number of people to 30, so register before attending.

Agile Finland vuosikokouskutsu 2022

20.4.2022 klo 17:30,  

Kokouspaikka: Visma Solutions, Workery East, 14.kerros, Pasilan asema-aukio 1 (kokoontuminen 5. kerros 17:15)

Verkko-osallistumisen linkki lähetetty sähköpostikutsussa jäsenilleKokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Vuoden 2021 toimintakertomuksen käsittely

6. Vuoden 2021 hallituksen esittämät toimintakertomus ja tilinpäätös

7. Toiminnantarkastajan lausunto

8. Päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta vuodelta 2021 ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

9. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2022

10. Muut esille tulevat asiat

11. Kokouksen päättäminen

Liitteet: linkki sähköpostikutsussa

Tilinpäätös 2021

Toimintakertomus 2021

Toiminnantarkastajan lausunto 2021 13.4. lähtien

Toimintasuunnitelma 2022

Agile Finland General meeting invite 2022

20th of April 2022 at 17:30, 

Physical acces: Visma Solutions, Workery East, 14th floor, Pasilan asema-aukio 1 (gathering 5th floor at 17:15)

Online access link in email invite sent to members

Agenda:

1. Opening the meeting

2. Call to order

3. Review of legal requirements of the meeting

4. Confirmation the agenda

5. Consideration of the 2021 Annual Report

6. Board of Directors' report and financial statements for 2021

7. Statement of the Auditor

8. Decision on the approval of the financial statements for 2021 and the discharge of the Board of Directors and other accountable persons

9. Adoption of the 2022 Action Plan

10. Other issues arising

11. Closure of the meeting
Attachments: available from link in email senr to members

Financial statements 2021

Annual Report 2021

Operations inspector’s statement 2021 available from 13th of aprif

Plan of action 2022